Committee

Organizing Committee

President
Prof.Emeritus, Zen-ichi Yoshida (Kyoto Univ.)
Chairman
Prof.Koichi Fukase (Osaka Univ.)
K.Adachi [DAIKIN Inds.]
T.Aida (Univ.Tokyo)
S.Akai (Osaka Univ.)
H.Amii (Gunma Univ.)
N.Asakawa[Takeda Co.]
M.Atobe (Yokohama National Univ.)
N.Chatani (Osaka Univ.)
T.Chiba [Kaneka Co.]
Y.Chujo (Kyoto Univ.)
Y.Dohi [NARD Inst.]
T.Doi (Tohoku Univ.)
T.Doi [TOSOH Co.]
H.Enomoto [NOF Co.]
S.Fujii [Nagase Chemtex Co.]
Y.Fujimoto (Keio Univ.)
H.Fujioka (Osaka Univ.)
I.Hamachi (Kyoto Univ.)
T.Hamura (Kwansei Gakuin Univ.)
T.Harada (Kyoto Inst.Tech.)
H.Hashimoto [Japan Tabacco Inc.]
M.Hayashi (Kobe Univ.)
T.Hayashi (Osaka Univ.)
Y.Hayashi (Tohoku Univ.)
Y.Hayashi (Tokyo Univ.Pharm.Life Sci.)
G.Hirai (Kyusyu Univ.)
M.Hirano [Astellas Pharm.Inc.]
T.Hirao (Osaka Univ.)
S.Hirozawa (Kinka Chem. Soc.)
Y.Hisaeda (Kyushu Univ.)
T.Hiyama (Chuo Univ.)
T.Hosoya (Tokyo Med.Dental Univ.)
Y.Imada (Univ.Tokushima)
M.Inouye (Univ.Toyama)
K.Irie (Kyoto Univ.)
J.Ishihara (Nagasaki Univ.)
K.Ishihara (Nagoya Univ.)
T.Ishii [KURARAY Co.]
M.Isobe (Nagoya Univ.)
S.Isogai [Osaka Soda Co.]
K.Itami (Nagoya Univ.)
H.Ito (Hokkaido Univ.)
A.Itoh (Gifu Pham.Univ.)
S.Itoh (Osaka Univ.)
T.Itoh (Tottori Univ.)
N.Iwasawa (Tokyo Inst.Tech.)
Y.Kajiwara (Osaka Univ.)
F.Kakiuchi (Keio Univ.)
K.Kakiuchi (Nara Inst.Sci.Tech.)
N.Kambe (Osaka Univ.)
T.Kan (Univ.Shizuoka)
M.Kanai (Univ.Tokyo)
Y.Katsumura [NITTO KASEI Co.]
Y.Kawanishi [SHIONOGI Co.]
S.Kawasaki [OSAKA GAS Co.]
T.Kishimoto [NIPPON SODA Co.]
M.Kitamura (Nagoya Univ.)
Y.Kobata [NIPPON PAINT Co.]
S.Kobayashi (Univ.Tokyo)
T.Kondo [NIPPON SHOKUBAI Co.]
Y.Kondo (Tohoku Univ.)
S.Kusumoto (Osaka Univ.)
R.Kuwano (Kyusyu Univ.)
K.Machiya [Nihon Nohyaku Co.]
K.Maeda [Sanyo Chemical Inds.]
Y.Makabe [Toray Inds.]
K.Maruoka (Kyoto Univ.)
K.Mashima (Osaka Univ.)
S.Matsunaga(Hokkaido Univ.)
S.Matsubara (Kyoto Univ.)
S.Minakata (Osaka Univ.)
K.Miyaji [NISSAN CHEMICAL Inds.]
N.Miyata (Nagoya City Univ.)
A.Mori (Kobe Univ.)
Y.Mori (Meijo Univ.)
Y.Morimoto (Osaka City Univ.)
C.Mukai (Kanazawa Univ.)
S.Murahashi (Osaka Univ.)
T.Murai (Gifu Univ.)
S.Murai (Nara Inst.Sci.Tech.)
M.Murakami (Kyoto Univ.)
H.Murooka [TEIJIN Ltd.]
T.Nabeshima (Univ.Tsukuba)
T.Nagasaki (Osaka City Univ.)
K.Nagasawa (Tokyo Univ.Agric.Tech.)
K.Nagasuna [NIPPON SHOKUBAI Co.]
F.Nagatsugi (Tohoku Univ.)
E.Nakamura (Univ.Tokyo)
M.Nakata (Waseda Univ.)
K.Namba (Univ.Tokushima)
A.Nishida (Chiba Univ.)
T.Nishikawa (Nagoya Univ.)
M.Nishikawa [NIPPON KAYAKU Co.]
Y.Nishiyama (Kansai Univ.)
K.Nomura (Tokyo Metro Univ.)
T.Noro [JXTG Nippon Oil&Energy Co.]
R.Noyori (JST)
K.Nozaki (Univ.Tokyo)
A.Ogawa (Osaka Pref.Univ.)
S.Ogoshi (Osaka Univ.)
H.Oguri (Tokyo Univ.Agric.Tech.)
K.Ohe (Kyoto Univ.)
J.Ohkanda (Shinshu Univ.)
T.Ohshima (Kyushu Univ.)
T.Ohta (Doshisha Univ.)
T.Oishi (Kyusyu Univ.)
T.Onoda [DAIICHI SANKYO Co.]
T.Ooi (Nagoya Univ.)
A.Orita (Okayama Univ.Sci.)
K.Osakada (Tokyo Inst.Tech.)
A.Osuka (Kyoto Univ.)
I.Ryu (Osaka Pref.Univ.)
H.Sajiki (Gifu Pham.Univ.)
H.Sasai (Osaka Univ.)
Y.Sato (Hokkaido Univ.)
M.Sawamura (Hokkaido Univ.)
N.Sayo [Takasago Co.]
M.Segi (Kanazawa Univ.)
M.Shibasaki (IMC)
N.Shibata (Nogoya Inst.Tech)
J.Shida [Kao Co.]
I.Shiina (Tokyo Univ.Sci.)
M.Shimizu (Mie Univ.)
R.Shimizu [Mitsubishi Tanabe Co.]
T.Shinada (Osaka City Univ.)
M.Shindo (Kyusyu Univ.)
H.Shinokubo (Nagoya Univ.)
H.Shiragami [AJINOMOTO Co.]
H.Shirai[ASAHI KASEI Co.]
M.Sodeoka (RIKEN)
S.Suga (Okayama Univ.)
M. Suginome (Kyoto Univ.)
K.Sugita (Hoshi Univ.)
H.Sugiyama (Kyoto Univ.)
T.Sunazuka (Kitasato Univ.)
T.Suzuki (Hokkaido Univ.)
Y.Suzuki [Panasonic Co.]
K.Suzuki (Tokyo Inst.Tech.)
A.Takabe [DAICEL Co.]
T.Takahashi (Hokkaido Univ.)
T.Takahashi (Yokohama Col.Pharm.)
K.Takai (Okayama Univ.)
K.Takasu (Kyoto Univ.)
Y.Takemoto (Kyoto Univ.)
K.Tamao (RIKEN)
Y.Tanabe (Kwansei Gakuin Univ.)
K.Tanaka (RIKEN)
K.Tanino (Hokkaido Univ.)
Y.Tobe (Osaka Univ.)
N.Tokitoh (Kyoto Univ.)
H.Tokuyama (Tohoku Univ.)
K.Tomooka (Kyusyu Univ.)
K.Tsuboi [Sumitomo Dainippon Pharm.Co.]
H.Ueda [SUMITOMO CHEMICAL Co.]
Y.Ukaji (Kanazawa Univ.)
Y.Uozumi (Inst.Molecular Sci.)
A.Wada (Kobe Pharm.Univ.)
H.Watanabe (Univ.Tokyo)
H.Yamada (Kwansei Gakuin Univ.)
S.Yamago (Kyoto Univ.)
Y.Yamaguchi (Kindai Univ.)
S. Yamaguchi (Nagoya Univ.)
M.Yamaguchi (Tohoku Univ.)
H.Yamamoto (Chubu Univ.)
Y.Yamamoto (Hiroshima Univ.)
N.Yanagihara [FUJIFILM Co.]
S.Yokoshima (Nagoya Univ.)
M.Yokota [Ube Indus.Co.]
M.Yonaga [Eisai Co.]
J.Yoshida (Kyoto Univ.)

Executive Committee

T.Kubo (Osaka Univ.)
Y.Fukumoto (Osaka Univ.)
K.Matsuda (Kyoto Univ.)
T.Miura (Kyoto Univ.)
Y.Nakao (Kyoto Univ.)
H.Sakurai(Osaka Univ.)
M.Shimizu (Kyoto Inst.Tech.)
M.Tobisu (Osaka Univ.)
M.Yasuda (Osaka Univ.)
H.Yorimitsu (Kyoto Univ.)